Enligt Standard Poor ‘s

Enligt Standard Poor ‘s

ekonomi och minskad prognostiserad BNP-tillväxt för fjärde kvartalet från 3 procent till 2,4 procent.

Här en sammanfattning av några av de ekonomiska kostnaderna genom våra beräkningar:

Hundratusentals federala arbetstagare borde ha det ekonomiska stoppet av avstängningen. Men småföretag drabbades också av frusna statsavtal och stoppade företagslån. Turism drabbades av slutna nationalparker, och militära familjer var tvungna att klara av utan barnomsorg och andra tjänster. Federal arbetstagare kommer att få tillbaka lön under avtalet, men entreprenörer kommer förmodligen inte att få sina förlorade löner. Stallet i kassaflöde kan påverka utgifterna under semestershoppingperioden.

Och med affären som bara garanterar statsfinansiering till och med den 15 januari kan situationen bli värre. Kort vändning för politiker att förhandla om någon form av varaktig överenskommelse kommer sannolikt att väga på konsumenternas förtroende, särskilt bland de statliga arbetstagare som var furloughed, sa Standard Poor.